Saturday, January 17, 2009

חוקר פרטי

בחקירות אישות (בגידות וגירושים) תפקידנו כמשרד חקירות וחוקרים פרטיים הוא לאמת את חשדות הבגידה, ולאסוף מידע חוקי וקביל לטובת הלקוח/ה ולבסס ראיות והוכחות מספיקות אודות הבגידה אשר ישמשו בבית משפט ובבית הדין הרבני. בגידות הן העילה הנפוצה ביותר כיום בישראל לגירושין. מדי שנה מאות זוגות פונים לבתי הדין הרבניים משום שאחד מבני הזוג סרך ובגד והם מבקשים להתגרש. גירושים הם לא צעד קל הן בהיבט הנפשי והכלכלי . אנו נתקלים במקרים של סרבני גט ומקרים של חיי זוגיות כפולה בגידות ושקרים והעלמות רכוש משותף מקרי אלימות מילולית ופיזית , כחוקרים פרטיים אנו נדרשים לבסס ראיות מוצקות וברורות הן לגבי הבגידה והן לגבי הרכוש המשותף.תכנון מקצועי של מהלכי חקירה למטרת גיבוש סוג הראיות הנדרשות בכל תיק חקירה .אנו מקבלים קריאות מלקוחות שמבקשים לשכור את שירותו של חוקר פרטי למעקב, לא כל חקירה דורשת מעקב ישנן חקירות שאפשר לפתור בדרכים שונות למשל: שימוש במודיעין ומאגרי מידע שונים, התקנת מצלמות נסתרות ומערכות מעקב ואיתור שונים . ולכן תכנון חקירה מקצועי מאפשר תוצאות מהירות ואיכותיות ומוזיל את עלויות החקירה והמעקב.